Benjamin TSF

*2000 v. Parforce a.d. Bird Sister v. EH Consul / Usurpator xx (Familie E8 der Bustler Mare)
Z: Herko Hayessen
B: Klaus Peter Just & Deutsches Olympiade-Komitee
R: Anna Junkmann

Erfolge: bis CIC**

Fotos: Dr. Ralph Kuhlmann